Günümüzde “en iyi ve kaliteli ürünü” üretmek artık tek başına yeterli değildir.

Artan sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci bir ürünü ‘nasıl?’ ürettiğinizi de sorgulamaktadır. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği, çevresel felaketlerin artan ciddiyetlerle gündeme geldiği günümüzde, bireyler ve devletlere olduğu kadar ticari kuruluşlara da sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz.

444 Şirketler Grubu olarak, aktivitelerimizin çevresel etkisini azaltmayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürünler üretirken bağımlı olduğumuz doğal kaynakların sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktayız.

Aynı zamanda çevre performansımızı sürekli geliştirmeye ve yürürlükte olan bütün çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin beklentilerini fazlasıyla karşılamakta kararlıyız.

Tüm 444 Şirketler Grubu çalışanlarından kendi görev sorumluluklarını yerine getirirken, çevre ile ilgili önerilerini yönetime bildirmelerini beklemekteyiz.

Kaynakların sürekli olmadığının farkında olan çalışanlarımız, gelecek nesillere yaşanabilir, doğal kaynakları olan bir dünya bırakabilmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktadırlar.

444 Şirketler Grubu.