Nano teknoloji ürünleri nedir ?

Nano Teknoloji Ürünü Nedir? Nano teknoloji; maddeyi atomik ya da moleküler boyutta kontrol etme bilimidir. Diğer bir deyişle herhangi bir birimin milyarda biri anlamına gelir. Genellikle 100 nm’nin altındaki maddeler için nano terimi kullanılır. Nano teknoloji herhangi bir ürüne veya markaya has olmadığı gibi, sadece belli bir madde için uygulanabilir diye bir koşul da yoktur