SERTİFİKALAR VE KALİTE BELGELERİ

444 Automotive Products  Türkiye’nin kalite yönetim sistemi, ISO 9001 ve ISO 27001 kalite belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 1987 yılında hazırlanmış bir kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001 Standardı, üretimden hizmete kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Amaç, yönetim şeklini ve üretim ya da hizmetin kalitesini standart hale getirmek ve firma genelinde uygulamaya sokarak kalitenin her bölümde ve sürekli gelişmesini sağlamaktır. Oluşturulan dokümantasyon sistemi ile de firmanın kurumsallaşması yolunda ilk adım atılmış olur.

ISO 9001'in Yararları:

Kaliteli ürünün maliyeti düşer, verimlilik artar, işletme kişiye bağlı olmaktan kurtulur, çalışanların motivasyonu artar, firma imajını geliştirir, yönetimin etkinliği artar, üretilen ürün ve hizmetlerin satışı kolaylaşır, sürekli gelişme sağlanır, müşteri memnuniyeti ve firmanın özgüveni artar.

Belgeler